Soms hebben kinderen geen rustige plek om thuis hun huiswerk te maken. Of ze krijgen van hun ouders niet de gewenste begeleiding omdat zij (om wat voor reden dan ook) niet bij machte zijn om hen de gewenste studiebegeleiding te geven. Doet uw kind havo of vwo op een middelbare school buiten Amsterdam Zuidoost? En kan hij of zij huiswerkbegeleiding of studiebegeleiding gebruiken? Neem dan contact met ons op voor een intake gesprek. In het Studiehuis Zuidoost bieden wij namelijk de perfecte plek en de juiste begeleiding voor havo- en vwo-leerlingen. In principe geldt er maar één voorwaarde: de leerling moet zeer gemotiveerd zijn om met zijn schoolwerkzaamheden aan de slag te gaan.

Studiebegeleiding Bijlmermeer: rustige en prikkelarme locatie

Wie op zoek is naar studiebegeleiding in de Bijlmermeer, is bij huiswerkinstituut Studiehuis Zuidoost op de juiste plek beland. Het Studiehuis Zuidoost is terug te vinden in een grote en lichte ruimte met modern meubilair en frisse kleuren. De ruimtes zijn afgeschermd door grote glazen wanden en de omgeving is prikkelarm. Het Studiehuis beschikt over vier studieruimtes en maar liefst vijf overhoorruimtes. Ideaal dus om rustig huiswerk te kunnen maken. Zit uw kind op de havo of het vwo buiten Amsterdam Zuidoost en kan hij of zij wel wat extra studiebegeleiding gebruiken? Kies dan voor het Studiehuis Zuidoost.

Huiswerkbegeleiding havo Amsterdam Zuidoost

Studiebegeleiding havo Zuidoost is voor havoleerlingen uit Amsterdam Zuidoost de perfecte mogelijkheid om betere schoolresultaten te behalen. Het zou toch zonde zijn als uw kind om wat voor reden dan ook niet in staat is om thuis voldoende te leren en huiswerk te maken. Hier doen ze in alle rust hun huiswerk en krijgen als ze dat willen ook hulp en uitleg. Ze worden door onze studie-assistenten overhoord en krijgen tips over hoe ze zich bijvoorbeeld kunnen voorbereiden op een proefwerk. En als ze klaar zijn met hun huiswerk mogen ze gewoon naar huis. Zo bieden we de gewenste begeleiding in een ongedwongen sfeer, waarbij goede schoolresultaten natuurlijk wel altijd voorop staan.

De leerlingen kunnen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag na schooltijd terecht in het Studiehuis Zuidoost.

Huiswerkbegeleiding vwo Amsterdam Zuidoost

Ook leerlingen op het vwo die op een middelbare school buiten Amsterdam Zuidoost zitten, kunnen terecht bij het Studiehuis Zuidoost. Sterker nog, speciaal voor vwo-leerlingen is het huiswerkinstituut Amsterdam Zuidoost in eerste instantie opgericht. Het zou maar wat jammer zijn als we de high potentials van onze regio niet zouden ondersteunen waardoor het hen uiteindelijk niet lukt om op de toppen van hun kunnen te presteren.

Succes

De huiswerkbegeleiding voor vwo- en havoleerlingen is inmiddels een succes gebleken. Het gemiddelde overgangs- en slagingspercentage is vanaf het begin af aan ruim boven 85% geweest en de meeste eindexamenkandidaten zijn in 1 keer geslaagd. Een aantal van hen is gaan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, aan de UVA en de VU. Een aantal is nu zelf studie-assistent op het Studiehuis. Als dat geen goede motivatie voor de aanwezige leerlingen is? 

Inschrijven voor studiebegeleiding Bijlmermeer

Denkt u dat uw kind iets aan het Studiehuis kan hebben? Wilt u hem of haar inschrijven voor dagelijkse huiswerkbegeleiding? Of kent u toevallig ouders met kinderen die graag een plek zouden willen in het Studiehuis? Mail dan naar Tjepke Nawijn via tnawijn@planet.nl of neem contact op via ons contactformulier. Na uw aanmelding nodigen wij u en uw kind uit voor een gesprek waarna we besluiten of uw kind naar het Studiehuis kan.