Hoe het begon

De overgang van de vertrouwde basisschool naar een nieuwe middelbare school is voor een jonge leerling een grote stap. Geen vast lokaal meer maar verschillende klassen, geen eigen meester meer maar verschillende leraren. Ook krijgt de leerling veel meer eigen verantwoordelijkheden. Vaak is het thuis om verscheidene redenen lastig om geconcentreerd huiswerk te maken. Er zijn vele afleidingen en zeker als beide ouders werken en dus geen oogje in het zeil kunnen houden, is het Studiehuis Zuidoost een uitstekende plek om huiswerk te maken. Daarnaast zijn er veel ouders, die door een andere onderwijsachtergrond hun kinderen zelf niet met het huiswerk kunnen helpen of overhoren. 

Met subsidie van Stadsdeel Zuidoost en met steun vanuit het bedrijfsleven is het Studiehuis Zuidoost in augustus 2012 geopend. Toenmalig wethouder van onderwijs Muriel Dalgliesh opende Studiehuis Zuidoost aan de Frankemaheerd 2 in Amsterdam Zuidoost. Inmiddels is het Studiehuis verhuisd naar Bijlmerdreef 101 in Amsterdam. Het is een instituut waar op professionele wijze huiswerkbegeleiding wordt geboden aan middelbare scholieren die weliswaar wonen in Zuidoost maar voornamelijk naar middelbare scholen gaan buiten dit stadsdeel.


Huiswerk maken

Wie goede cijfers wil halen op school, ontkomt niet aan het maken van huiswerk. In deze hectische tijd met talloze afleidingen valt het nog niet mee voor een jongere om aan deze plicht te voldoen. Ook zijn er kinderen die thuis geen rustige plek hebben om te werken. Voor hen is het Studiehuis Zuidoost een uitkomst.

Er wordt met name bij de brugklasleerlingen veel aandacht besteed aan structuur. Plannen kun je leren. Als deze vaardigheid eenmaal goed is aangeleerd heeft een leerling er een leven lang profijt van. De studie-assistenten adviseren de leerlingen hoe op de juiste manier het huiswerk te maken, zich tijdig voor te bereiden op een proefwerk of een schriftelijke overhoring, kortom hoe je structuur aanbrengt in je huiswerktaken. Daarnaast overhoren zij de lesstof die de leerling heeft geleerd voor een toets, zodat hij of zij goed beslagen ten ijs komt.