Voor wie

Het Studiehuis is in eerste instantie opgezet om talentvolle en gemotiveerde vwo-leerlingen die in Zuidoost wonen en in een ander stadsdeel naar de middelbare school gaan, alle mogelijkheden te bieden om hun middelbare school succesvol te doorlopen en af te ronden. Inmiddels verwelkomen wij ook leerlingen met gemengd havo/vwo- en havo-advies. Tevens maken scholieren die op middelbare scholen in Zuidoost zitten, gebruik van het Studiehuis. Motivatie is heel belangrijk! Daarom hebben we voor we overgaan tot plaatsing een intakegesprek met ouder(s) en kind.

Het Studiehuis heeft een neutrale signatuur, er is geen directe relatie met politieke of godsdienstige stromingen.


Betrokkenheid

Om betrokkenheid te bewerkstelligen vragen wij een financiële (ouder)bijdrage. Wij willen graag iedereen in de gelegenheid stellen gebruik te maken van het Studiehuis Zuidoost. Daarom is de eigen bijdrage slechts 250 euro per schooljaar.